Toeristisch Agentschap Oost-België - Oostkantons Ga naar inhoud
ostbelgien

Toeristisch Agentschap Oost-België

Toeristisch agentschap

Het Toeristisch Agentschap Oost-België is een Vereniging zonder winstoogmerk. Zijn taak bestaat erin het toerisme in de vakantieregio Oostkantons te promoten, die samengesteld wordt door de gemeenten Amel, Büllingen, Burg Reuland, Bütgenbach, Eupen, Kelmis, Lontzen, Malmedy, Raeren, Sankt Vith en Waimes.

Zodoende is het Toeristisch Agentschap Oost-België belast met toerismemarketing en de toeristische productontwikkeling.

Wat de regionale toeristische marketing betreft, maakt het Agentschap gebruik van de alom gekende isntrumenten, zoals eigen papieren en internet publicaties, perscontacten, pubic relations en een aanwezigheid op beurzen in binnen- en buitenland. De doelstelling bestaat erin de toeristische attracties van de regio in haar totaliteit buiten haar eigen grenzen bekend te maken en zodoende onrechtstreeks de toeristische dienstverleners uit de streek te versterken en te ondersteunen.

Als aanvulling op de regionale marketing organiseert het Toeristisch Agentschap Oost-België de toeristische informatie in de eigen regio d.m.v. een eigen onthaalinfrastructuur in het Huis voor Toerisme in Malmedy, door het schriftelijk beantwoorden van aanvragen van toeristen en door het beleveren van de lokale toerist infokantoren.

Op het gebied van de toeristische productontwikkeling vervult het Agentschap voor Toerisme een rol als initiator, coördinator en planner van regionale, grensoverschrijdende projecten. Omwille van de opgebouwde knowhow en ervaringen op dit vlak, wordt het Toeristisch Agentschap ook regelmatig als advies- en studiebureau gecontacteerd.

De grensoverschrijdende samenwerking is bijzonder intensief en uiterst belangrijk voor de ontwikkeling van de toeristische regio en het doorvoeren van grensoverschrijdende projecten omwille van enerzijds de ligging langs de grens met Nederland, Duitsland en Luxemburg en anderzijds als aangeduid ‘verbindingskantoor’ voor de Waalse partners in België.

Actuele Jaarverslaag (alleen beschikbaar in het Duits en Frans) ↓

Zo vindt u ons?

Toeristisch Agentschap Oost-België vzw
Hauptstraße 54
4780 Sankt Vith
België
T +32 80 227 664
info@ostbelgien.eu
BE 0715 454 578
RJP/RPM Eupen