Ga naar inhoud
ostbelgien

Synergies

Grensoverschrijdende samenwerking

De Europese samenwerking is gebaseerd op het idee om zich samen op de internationale toeristische markt te promoten en zo positieve synergie-effecten te creëren en daarvan te profiteren. Het toerismeagentschap is al jaren betrokken bij grensoverschrijdende samenwerking. Als stichtend lid van het EESV Eifel-Ardennen Marketing meer dan 10 jaar geleden, speelt het zelfs een voorbeeldige voortrekkersrol op dit gebied.

Regionale samenwerking

Regionale partners

Het Toeristisch Agentschap Oost-België nodigt de toeristische bedrijven uit om deel te nemen aan de marketing van de bestemming. In 2023 telde het TAO VoG 199 leden.

201 toeristische bedrijven stellen hun vertrouwen in het Toeristisch Agentschap Oost-België:

  • 33 Excursiebestemmingen
  • 8 Campings
  • 3 Vakantiedorpen
  • 60 Vakantiewoningen
  • 17 Horecabedrijven
  • 18 Gastenkamers
  • 6 Herbergen
  • 41 Hotels
  • 15 Wintersportcentra

Nationaale samenwerking

Partnerstructuren in het binnenland

In 2017 werd door de regering van de Duitstalige Gemeenschap onder leiding van de minister van Toerisme, Isabelle Weykmans, een herziene wettelijke basis gecreëerd voor de bevordering van duurzaam toerisme. De nieuwe gedragscode voor toerisme omvat de organisatie en beschrijving van de actoren in het toerisme, de subsidiëring van toeristische organisaties en initiatieven voor de bevordering van het toerisme, evenals de exploitatievoorwaarden en de classificatie van accommodaties voor toeristen.

Het Toeristisch Agentschap Oost-België werd door de dienst "Toerisme" (de opdrachtgever) van het ministerie bij de besprekingen betrokken in een adviserende hoedanigheid. Het decreet voor Toerisme schept waar mogelijk de juridische voorwaarden voor de uitvoering van de toeristische visie 2025. De uitvoering van het beheerscontract van het TAO met de regering - in overeenstemming met de opdrachtomschrijving - werd door de verantwoordelijke minister Weykmans in het toezichtcomité van 7 december 2017 positief beoordeeld.

VISITWallonia.be

De afgelopen jaren onderging het toeristische landschap op het niveau van het Waalse Gewest grote veranderingen. Na de hervorming van de toeristische bureaus scheidde Brussel zich af van het WBT. De nieuwe statuten van "Wallonie Belgique Tourisme", die nu verantwoordelijk zijn voor de volledige toeristische marketing van Wallonië in binnen- en buitenland, zijn begin 2017 in werking getreden.

www.visitwallonia.be

Wallonie Tourisme CGT

Het CGT is verantwoordelijk voor de uitvoering van decreten en verordeningen op het gebied van toerisme. Zij beheert onder meer de subsidies voor toeristische uitrustingen, speelt een rol bij de classificatie, de erkenning en de subsidiëring van logiesverstrekkende bedrijven, draagt bij tot een beter ontvangst en een betere informatie van de toeristen en is belast met de bevordering van het toerisme in Wallonië.

www.tourismewallonie.be

Toeristische Federatie van de Provincie Luik

Het Bureau voor Toerisme van de provincie Luik legt zich toe op een ontwikkelingsrol die gericht is op de begeleiding en professionalisering van de dienstverleners in samenwerking met en ter ondersteuning van het Commissariaat-generaal voor Toerisme, maar ook van andere regionale en (supra-)lokale instanties.

Zij positioneert zich als een directe gesprekspartner voor de actoren op het terrein, met name voor de para-provinciale instanties (Blegny-Mine, les "Domaines Touristiques du Vallon de la Lembrée",het Natuurpark Hoge Venen-Eifel). Toeristische dienstverleners hebben een reële behoefte aan begeleiding door het complexe karakter van hun beroep, de omvang van hun bedrijf, hun financiële mogelijkheden en de tijd die zij aan deze toeristische activiteit moeten besteden.

Daarom kiest de FTPL voor een aanpak aan de basis en geeft zij absolute prioriteit aan de ondersteuning, advisering, begeleiding, opleiding en professionalisering van de personen die dagelijks het toerisme "aansturen". De mobilisatie van de betrokken partijen moet centraal staan in de territoriale ontwikkeling en een lokale economische dynamiek bevorderen.

www.liegetourisme.be

Internationaale samenwerking

EESV Eifel-Ardennen Marketing

Sinds de oprichting in 2003 heeft het EESV Eifel-Ardennen Marketing zich gevestigd als een stevige grensoverschrijdende marketingstructuur. De bestuursleden organiseren regelmatige werksessies en vergaderingen om informatie uit te wisselen. Als resultaat hiervan is het gezamenlijke Interreg-project RANDO-M gestart:

RANDO-M voorziet het verbinden van grensoverschrijdende fietsroutes door middel van storytelling, evenals het creëren van een nieuw langeafstandswandelpad door de Oostkantons Oost-België, dat aansluit op het bestaande Eifelsteigpad. Het project loopt tot oktober 2023.

Best of Wandern

Onder het merk Best of Wandern (BoW) werken materiaalleveranciers, een touroperator, een online postorderbedrijf, een tourenportaal en tien wandelregio's in vijf Europese landen samen. Centraal in de samenwerking staan de regionale "testcentra", die de gasten gratis moderne wandeluitrusting ter beschikking stellen (schoenen, paraplu's, verrekijkers of rugzakken,...).

www.best-of-wandern.de

EGWA, European Greenways Association

De “European Greenways Association (EGWA)” zet zich in voor de bevordering en aanleg van "greenways" op Europees niveau. Dit zijn voormalige spoorwegen en jaagpaden die zijn hersteld tot fiets- of voetpaden en uitsluitend niet-gemotoriseerd zijn, met als doel het bevorderen van recreatie en woon-werkverkeer.

De EGWA is in 1998 in Namen opgericht en heeft meer dan 50 lidorganisaties uit 16 verschillende landen. Zij werken samen aan Europese “greenway-projecten” met de nadruk op duurzaamheid en milieuvriendelijke mobiliteit.

www.aevv-egwa.org