Ga naar inhoud

Partnerprojecten

Interregionale en grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van toerisme is een uitdaging voor alle deelnemers aan de toerismesector. Het vereist professionele aanpak en een permanente aanpassing van het aanbod aan de steeds veranderende eisen van de klanten van de 21e eeuw.

Wij leven in een tijd van wereldwijde ontwikkeling, waarvan het toerisme zeker het meest betrokken is met meer dan 900 miljoen reizigers per jaar voor wie de wereld hun dorp is geworden. De bundeling van gemeenschappelijke activa, die afzonderlijk slechts een beperkte impact hebben, blijkt vaak onvermijdelijk als men zijn aanbod wil openstellen voor een grotere markt.

De uitdaging van de vereniging voor toeristische reclame is: het aanbod voor de respectieve bestaande gasten uitbreiden en gezamenlijk nieuwe markten aanboren. De troeven van de partners moeten sterke bakens worden die het gezamenlijke vakantiegebied op de internationale markt kunnen plaatsen.

Het spreekt vanzelf dat het belangrijkste voordeel van regio-overschrijdende en grensoverschrijdende samenwerking ligt in het feit dat elke partner gebruik kan maken van de voortrekkersrol van de ander op deze of gene markt. Vanuit het oogpunt van de reclamebudgetten zijn de besparingen duidelijk, vooral wanneer de acties voor 50% door de EU worden gesubsidieerd. Een nieuwe toeristische bestemming is niet alleen de combinatie van afzonderlijke troeven, maar veeleer de gemeenschappelijkheid die daaruit voortvloeit en door de gasten als een geheel wordt waargenomen.

Interreg - RANDO-M

 interreg-euregio-meuse-rhine-de-fund-cmyk

Oost-België – Fiets- en wandelwegen moeten in het Duits-Belgische Eifel-Ardennengebied met elkaar gekoppeld en verbonden worden. Met dat doel hebben het Toeristisch Agentschap Oost-België (TAO), Eifel Tourismus (ET) GmbH Prüm en de Federatie voor toerisme van de Provincie Luik in een Interreg-Projekt „RANDO-M: Eifel-Ardennen een onbegrensde belevingsplek voor wandelen en fietsen in het kader van de Euregio-Maas-Rijn”, de koppen bij elkaar gestoken.

Het doel van deze samenwerking is de profilering van grensoverschrijdende fietswegen en de Oost-Belgische verbinding met de Eifelstieg via een nieuw langeafstandspad.


Belgische hoofdwandelweg

Speciaal voor de Eifelstieg, die als Premium-wandelroute herhaaldelijk in de prijzen viel, wil men een verbindingen concipiëren, die wandelaars tot in Luxemburg en Wallonië via de Escape-Ardennen-wandelroute naar het zuiden leidt.

De Belgische hoofdwandelweg zal een tegenhanger van het Vennbahn-fietspad zijn. Voor de geplande opening in de zomer van 2021 moet alles voorbereid, aangelegd en bebakend worden. Er moeten partners gevonden worden en gemeenschappelijke algemene voorwaarden opgesteld worden.


Fietsroutes met emotie en verhalen

De internationaal bekende Vennbahn-fietsroute is vandaag al de grensoverschrijdende schakel in het fietsnetwerk van de regio Eifel-Ardennen. Het succes van dit project heeft geleid tot de uitbouw van de fietstracés van Bütgenbach, Büllingen naar Jünkerath aan de Kyll-fietsroute. Zo werd er over meer dan 200 km een fietsroute van hoge kwaliteit aangelegd tussen de keizersstad Aken en Trier, die de basis vormt van een vier- tot vijfdaagse tocht van het noorden naar het zuiden door de Eifel en die vandaag al voor bijkomende overnachtingen zorgt in de fietsvriendelijke bedrijven.

Deze aanzet heeft de Eifel Tourismus GmbH toegepast op het volledige fietsnetwerk. Naast de route tussen Aken en Trier, zijn er eveneens routes mogelijk door de Eifel tussen Roermond en Luxemburg, Düsseldorf en Trier of Keulen en Trier. Het concept heeft een grensoverschrijdend potentieel en zal in het kader van het project leiden tot een opwaardering van het fietsnetwerk in de regio Eifel-Ardennen..

De verbonden routes worden met behulp van storytelling gepositioneerd en samen met de toeristische partners en bedrijven langs de wegen gecommercialiseerd.


Meer info onder: www.interregemr.eu

Interreg-investeringen
Het Interreg V-A Euregio Maas Rijn(EMR) programma investeert bijna 100 miljoen in de ontwikkeling van dit Interreg-gebied in de periode tot 2020. Het gebied strekt zich uit van Leuven in het westen tot de grenzen van Keulen in het oosten, en loopt van Eindhoven helemaal tot aan de grenzen van Luxemburg. Meer dan 5.5 miljoen mensen wonen in deze grensoverschrijdende regio, waar het beste van drie landen samenkomt in een echte Europese samenleving. Met deze investering van EU-fondsen in de Interreg-projecten van regionale projectpartners, investeert de EU direct in de economische ontwikkeling, innovatie, territoriale ontwikkeling en de sociale inclusie en onderwijs in dit gebied.

Interreg V - A project - Digitale toeristische marketing voor de Grote Regio

 interreg-logo

Het Interreg-project "Digitale toeristische marketing voor de Grote Regio" had tot doel de reeds in het vorige project ontwikkelde "toeristische marketing"-aanpak voort te zetten. Verschillende toeristische marketingorganisaties in de Grote Regio hebben hun krachten gebundeld om actief deel te nemen aan de digitale evolutie van de sector.

Het hoofddoel was het rijke natuurlijke en culturele erfgoed van de Grote Regio met digitale middelen onder de aandacht te brengen. Na online marktonderzoek en analyse van digitale gebruikersgroepen werd een gemeenschappelijke inhoudsstrategie ontwikkeld. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een databank die voor iedereen beschikbaar is en die afgestemd is op de individuele interesses van de gebruikers.

Het project is gestart op 1 januari 2016 en eindigte op 31 december 2021.

De doelstellingen van het project:

 • Gezamenlijk een strategisch georiënteerde, digitale toeristische marketing voor de Grote Regio ontwikkelen.
 • Innovatieve communicatiemaatregelen en digitale diensten ontwikkelen die zijn afgestemd op de respectieve gebruikersgroep
 • De partners in de regio's voorbereiden met informatie- en kwalificatiemaatregelen voor duurzaam toerisme
 • Inwoners en bezoekers inspireren om de Grote Regio beter te leren kennen, als woon- of reisbestemming.
 • Bezoeken tussen buren in de Grote Regio bevorderen
 • De natuurlijke en culturele rijkdommen van de regio gebruiken en zichtbaar maken

Interreg-investeringen
Het project "Digitale marketing voor de Grote Regio" wordt ondersteund door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in het kader van het programma INTERREG V-A Grote Regio met 4.851.177,87 €.

Projectpartner:

 karte-grossregion

Hoofdbegunstigde:

 • Tourismus Zentrale Saarland GmbH


Operationele projectpartners:

 • Luxembourg for Tourism
 • Comité Régional du Tourisme de Lorraine
 • Moselle Attractivité
 • Fédération touristique du Luxembourg Belge
 • Fédération touristique de la Province de Liège
 • Tourismusagentur Ostbelgien
 • Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH
 • Commissariat Général au Tourisme


Strategische projectpartners:

 • Meurthe-et-Moselle Tourisme
 • Meuse Tourisme


Meer info onder: www.tourismus-grossregion.eu

Leider Süd Tourismus - Knooppuntsysteem & Managementtool

 leader-logo

Het bewegwijzeringsregister voor het zuidelijke deel van het knooppuntenwandelpadnetwerk is in 2017 voltooid door het bedrijf SVK Kaulen, rekening houdend met de opmerkingen van de gemeenten en boswachtkantoren, en is nu beschikbaar. De specificaties voor het bestek zijn ook opgesteld.

Het nieuwe routebeheermodule voor de routeplanner 'Go East Belgium' is in december 2017 online gegaan en bevindt zich sindsdien in een testfase van drie maanden. Het is nu mogelijk om informatie in het routenetwerk geografisch te plaatsen, indien nodig als een polygoon, lijn of punt. Deze zijn gekoppeld aan een kalender die het mogelijk maakt om de informatie voor een bepaalde periode op te vragen.

 wandern-knotenpunktsystem-burg-reuland-stoubach-richtenberg-lascheid-12-c-eastblelgium.com

Het backoffice van de routeplanner is ook voorzien van statistische registratie als onderdeel van het routebeheermodule. Het is nu mogelijk om te achterhalen waar en wanneer er gewandeld wordt in het routenetwerk.

Dit wordt het beste geïllustreerd door de geïntegreerde heatmap. In samenwerking met de boswachtkantoren is de herziening en herontwerp van de informatieborden (bij de ingangen van het bos) gepland als onderdeel van het project.

Leader Nord - Toerisme profilering van een homogene belevingswereld in het noorden van de Oostkantons

 leader-logo

Het Leader-project "Toeristische profilering van een homogene belevingswereld in het noorden van Oost-België" beoogt het ontwerpen en realiseren van een homogene toeristische ervaringsruimte in het noorden van Oost-België. Het project, dat rechtstreeks verband houdt met het toerismemodel "Ontwikkeling van het toerisme in de Oostkantons 2025", bestaat uit twee fasen:

 • Ontwikkeling van een concept voor een ontdekkingswereld voor de noordelijke gemeentes (als onderdeel van de Oostkantons)
 • Enscenering van het landschap in de geest van het ontwikkelde concept.

De creatie van een "wereld van ervaringen" heeft geleid tot een nieuwe slogan: "Welkom in Europa’s ruige tuin". Dit dient als referentie voor de promotie van het merk Oostkantons als bestemming. De slogan is het resultaat van onderzoek naar een "toeristischs scenario" door de auteur en toneelschrijver Dr. Christian Mikunda. De resultaten van het werk van Dr. Mikunda werden in 2017 gepresenteerd tijdens een eendaagse workshop en vormen sindsdien een integraal onderdeel van de externe communicatie van de TAO.

 dsc-0434

De enscenering van het landschap gebeurt op twee manieren. Enerzijds wordt een netwerk van "oases" gecreëerd en anderzijds worden in het noordelijke deel van de Oostkantons hoogwaardige mountainbikeroutes aangelegd. Deze "oases" zijn bedoeld als visueel aantrekkelijke plaatsen (bijvoorbeeld weidse uitzichten) of bijzondere sferen. Wat het mountainbiken betreft, gaat het om 3 onderling verbonden cross-country parcours van in totaal 120 km, die voldoen aan de normen inzake bewegwijzering en veiligheid.

Het project ging in 2017 van start met een budget van 178.717 euro. Aanvankelijk gepland over een periode van 4 jaar, maar uiteindelijk werd deze verlengd tot 2023 en werd een extra budget van 105.000 euro toegewezen.

Leader - Partnerproject MTB Zuiden

 leader-logo

Het Leader-project heeft tot doel Oost-België aantrekkelijker te maken voor toeristen door het landschap te verbeteren en het toeristische aanbod te optimaliseren, zodat de regio daarvan kan profiteren en de levenskwaliteit van de bevolking kan toenemen.

Het besluit om een mountainbikenetwerk aan te leggen werd genomen in het licht van de volgende factoren: de toenemende populariteit van deze vrijetijdsbesteding en de daaruit voortvloeiende nieuwe eisen aan de infrastructuur.

De infrastructuur zal open en toegankelijk zijn voor iedereen, en mountainbiken is wijdverbreid in onze samenleving. Het vergroten van de toeristische aantrekkingskracht van de regio met het oog op de toenemende concurrentie zal een rechtstreeks effect hebben op de plaatselijke economie.

De looptijd van het project is vastgesteld op 2,5 jaar vanaf het voorjaar 2021.
De totale som bedraagt 182.650 euro.

De structuur van het tijdschema zou er dus als volgt uitzien:

2021-2022

 • Planning van mountainbikelussen
 • Scouting van mountainbikelussen
 • Studie van mountainbikelussen


2022

 • Markeringsconcept
 • Uitvoering van het markeringsconcept
 • Ontwikkeling van een communicatie-instrument


2023

 • Beeldmateriaal van de mountainbikelussen
 • Uitvoering van een cartografisch materiaal voor de mountainbikelussen
 • Integratie van de mountainbikelussen in een routeplanner
 • Integratie van de mountainbikelussen op de website van Oost-België
 • Digitale marketing


Meer info onder: www.ec.europa.eu

Leader project - Panoramaborden - Oost-Belgische uitzichtpunten en natuurlandschappen

 leader-logo

Dit Leader-project is in 2019 van start gegaan en zal in 2023 eindigen. Het voorziet in de installatie van tien panoramische borden in de Oostkantons. Zeven daarvan zijn reeds voltooid. Buiten het project werden nog acht extra panelen gecreëerd.

Het project was het geesteskind van de ÖKLE-groep (Commissie voor plattelandsontwikkeling) in Büllingen. Aangezien andere gemeentes hetzelfde project hadden opgezet, nam de Toeristisch Agentschap van de Oostkantons het toezicht op het gehele project over. "Ons idee was om een uniform concept van panoramaborden in de Oostkantons te creëren. Dit model, dat alle gemeentes gemeen hebben, maakt het mogelijk ze als een volwaardig toeristisch product op de markt te brengen", aldus Andrea Michaelis, projectleider bij het TAO.

 medell-am-depertzberg-01-c-best-of-wandern-chris-eyre-walker

Het oorspronkelijke idee was om deze borden op de grond te plaatsen, maar het project gaat verder door alle informatie en foto's in digitaal formaat beschikbaar te stellen, waardoor ze een aanzienlijke toegevoegde waarde krijgen. Alles is te zien op de website www.ostbelgien.eu/nl/beleven/ontdekken/panorama-borden Door te klikken op de verschillende panorama's verschijnt een interactieve foto op het scherm, evenals een kaart met de POI's (Points Of Interest). De gebruiker kan zich door opeenvolgende klikken steeds meer in het onderwerp verdiepen.

Het totale budget van het Leader-project bedraagt 108.000 euro, verkregen dankzij de steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, de Duitstalige Gemeenschap en het TAO. De gemeentes dragen elk 1.750 euro per bord bij om de materiaalkosten te dekken. Ook de provincie Luik (FTPL) verleent financiële steun.