Toegankelijkheidsverklaring - Oostkantons Ga naar inhoud

Toegankelijkheidsverklaring

Het Toeristisch Agentschap Oost-België, verbindt zich ertoe deze website toegankelijk te maken overeenkomstig de volgende wetgeving: Decreet betreffende de elektronische communicatie, openbaar of gericht tot personen, van de overheden van het Duitstalig gebied.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website: https://www.ostbelgien.eu/

Mate van conformiteit

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de eisen vanwege de hieronder genoemde afwijkingen en vrijstellingen.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Er is een externe toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit bestond uit een vereenvoudigde analyse.
De beoordeling of de website voldoet aan de vereisten van de richtlijn 2016/2102 (EU) werd getoetst met behulp van de Accessibility Auditing Tool 1.1 FOD BOSA.
U kunt het verslag hier bekijken: https://scan.accessibility.belgium.be/nl/report/2021/www.ostbelgien.eu_0

Onevenredige last

De aanpassing van het kleurcontrast impliceert een wijziging van het volledige grafische schema van de website.

Inhoud niet toegankelijk

Sommige afbeeldingen en pagina's zijn scripts van externe leveranciers en vallen momenteel buiten de controle van het Toeristisch Agentschap Oost-België.

Voorgestelde alternatieven

1. De inhoud is nog steeds toegankelijk via de tab-toets.

2. De contrast ratio's kunnen momenteel niet geoptimaliseerd worden.

Contact gegevens

Als u vragen of zorgen heeft over de toegankelijkheid van onze website/applicatie, neem dan contact op met:

e-connect
Jean-Paul Diaz-Caneja, strategisch adviseur
E-mail: diaz-caneja@e-connect.lu

Indien bovenstaande dienst geen antwoord biedt, kunt u contact opnemen met de volgende bemiddelaar:

Toeristisch Agentschap Oost-België
Nicole Heck, Communication & Web
Email : info@ostbelgien.eu

Handhavingsprocedures

Als u geen tevredenstellend antwoord op uw vragen of opmerkingen heeft gekregen, kunt u een e-mail sturen naar beschwerde@dg-ombudsdienst.be of schrijven naar de ombudsdienst van de Duitstalige Gemeenschap, Parlement 1, 4700 Eupen. U kunt ook een afspraak aanvragen door te bellen naar het gratis nummer 0800 987 59. De bemiddelaar zal uw klacht onderzoeken en proberen te bemiddelen.

Verbeteringsplan

Er is een eerste inspanning geleverd om de website www.ostbelgien.eu in overeenstemming te brengen met de officiële toegankelijkheidscriteria.
In de loop van 2022 zullen golven van toegankelijkheidsverbeteringen aan de website worden doorgevoerd.

Deze verklaring is opgesteld op 13/12/2021.
De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 13/12/2021.