Ga naar de inhoud
Hohes Venn 16(c)eastbelgium

Toegankelijkheidsverklaring

 


Toegankelijkheidsverklaring

Het Toeristisch Agentschap Oost-België, verbindt zich ertoe deze website toegankelijk te maken overeenkomstig de volgende wetgeving: Decreet betreffende de elektronische communicatie, openbaar of gericht tot personen, van de overheden van het Duitstalig gebied.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website: https://www.ostbelgien.eu/

Mate van conformiteit

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de eisen vanwege de hieronder genoemde afwijkingen en vrijstellingen.

Opstellen van de verklaring

Er is een externe toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit bestond uit een vereenvoudigde analyse. U kunt het verslag hier bekijken: https://scan.accessibility.belgium.be/nl/report/2021/www.ostbelgien.eu_0

Onevenredige last

De aanpassing van het kleurcontrast impliceert een wijziging van het volledige grafische schema van de website.

Inhoud niet toegankelijk

Sommige afbeeldingen en pagina's zijn scripts van externe leveranciers en vallen momenteel buiten de controle van het Toeristisch Agentschap Oost-België.

Voorgestelde alternatieven

1. De inhoud is nog steeds toegankelijk via de tab-toets.

2. De contrast ratio's kunnen momenteel niet geoptimaliseerd worden.

Contact gegevens

Als u vragen of zorgen heeft over de toegankelijkheid van onze website/applicatie, neem dan contact op met:

e-connect
Jeanne Bernard, strategisch adviseur
E-mail:

Indien bovenstaande dienst geen antwoord biedt, kunt u contact opnemen met de volgende bemiddelaar:

Toeristisch Agentschap Oost-België
Dennis Gillessen, Communication & Web
Email :

Verbeteringsplan

Er is een eerste inspanning geleverd om de website www.ostbelgien.eu in overeenstemming te brengen met de officiële toegankelijkheidscriteria.
In de loop van 2022 zullen golven van toegankelijkheidsverbeteringen aan de website worden doorgevoerd.

 

Deze verklaring is opgesteld op 13/12/2021.
De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 13/12/2021.