Ga naar de inhoud
Luftansicht TAO

Toeristisch Agentschap  
Oost-België

Het Toeristisch Agentschap Oost-België is een instelling van openbaar nut. Zijn taak bestaat erin het toerisme in de vakantieregio Oost-Belgiëte promoten,  die samengesteld wordt door de gemeenten Amel, Büllingen, Burg Reuland, Bütgenbach, Eupen, Kelmis, Lontzen, Malmedy, Raeren, St.Vith en Weismes. 

Presentatie van het Toeristisch Agentschap

Het Toeristisch Agentschap Oost-België is belast met toerismemarketing en de toeristische productontwikkeling:

  • Wat de regionale toeristische marketing betreft, maakt het Agentschap gebruik van de alom gekende isntrumenten, zoals eigen papieren en internet publicaties, perscontacten, pubic relations en een aanwezigheid op beurzen in binnen- en buitenland. De doelstelling bestaat erin de toeristische attracties van de regio in haar totaliteit buiten haar eigen grenzen bekend te maken en zodoende onrechtstreeks de toeristische dienstverleners uit de streek te versterken en te ondersteunen.
     
  • Als aanvulling op de regionale marketing organiseert het Toeristisch Agentschap Oost-België de toeristische informatie in de eigen regio d.m.v. een eigen onthaalinfrastructuur in het Huis voor Toerisme in Malmedy, door het schriftelijk beantwoorden van aanvragen van toeristen en door het beleveren van de lokale toerist infokantoren.
     
  • Op het gebied van de toeristische productontwikkeling vervult het Agentschap voor Toerisme een rol als initiator, coördinator en planner van regionale, grensoverschrijdende projecten. Omwille van de opgebouwde knowhow en ervaringen op dit vlak, wordt het Toeristisch Agentschap ook regelmatig als advies- en studiebureau gecontacteerd.
     
  • De grensoverschrijdende samenwerking is bijzonder intensief en uiterst belangrijk voor de ontwikkeling van de toeristische regio en het doorvoeren van grensoverschrijdende projecten omwille van enerzijds de ligging langs de grens met Nederland, Duitsland en Luxemburg en anderzijds als aangeduid ‘verbindingskantoor’ voor de Waalse partners in België. 

 


Imago

Door de herstructurering van het Toeristisch Agentschap Oost-België werden belangrijke voorwaarden van de toerismestrategie in de Oostkantons gerealiseerd. Een duidelijke taakomschrijving naar marketing en productontwikkeling toe, vereenvoudigde beslissingsprocedures en nieuwe samenwerkingsplatformen dragen bij tot de kwaliteit en professionaliteit van het toerisme in de Oostkantons.

Essentieel voor de ontwikkeling van Oost-België op lange termijn is de creatie van een eigentijds, identiteitsbevorderend imago voor de regio.

De toeristische trekpleister van de regio zijn ongetwijfeld de Hoge Venen. Het nieuwe logo benadrukt het element van water, dat door het enorme waterreservoir van de Hoge Venen het landschap van de Oostkantons met vele dalen en meren gevormd heeft. Een zuivere regio die zich ook in onvervalste kleuren terugvindt.  Een gemakkelijk te onthouden logo door eenvoudige vormen, met een tijdloos karakter als symbool van dynamisme en verbinding.

Niet alleen de grote verscheidenheid in landschappen, maar ook de culturele en taalkundige verscheidenheid van de regio wordt door deze hoofdgedachte verrassend goed onderstreept. Deze verrassende grootheid wordt ook zichtbaar in de nieuwe publicatie: De "O" van het logo staat nog voor veel meer, want bij het lezen van de catalogus zal u ongetwijfeld een "O" van verwondering uitroepen.

 


Team

Sandra DE TAEYE

Directie

T: +32(0)80 28 09 91
M: +32(0) 471 59 86 00
E. sandra.detaeye@ostbelgien.eu

Dany HECK

Adjunct Directeur en Leiding productontwikkeling 

T: +32(0)80 28 09 93
E. dany.heck@ostbelgien.eu

Christoph HENDRICH

Productontwikkeling

T: +32(0)80 28 20 99
E. christoph.hendrich@ostbelgien.eu

Caroline MASSOTTE

Productontwikkeling

T: +32(0)80 28 09 97
E. caroline.massotte@ostbelgien.eu

Andrea MICHAELIS

Productontwikkeling

T: +32(0)80 28 09 94
E. andrea.michaelis@ostbelgien.eu

Jef SCHUWER

Marketing & Communicatie

T: +32(0)80 28 20 91
E. jef.schuwer@ostbelgien.eu

Nicole HECK

Marketing & Communicatie

T: +32(0)80 28 09 95
E. nicole.heck@ostbelgien.eu

René HANSEN

Algemeene dienst

T: +32(0)80 28 20 98
E. rene.hansen@ostbelgien.eu

Helen HOFFMANN

Marketing & Communicatie

T: +32(0)80 28 09 92
E. helen.hoffmann@ostbelgien.eu

Catherine HOFFMANN

Algemeene dienst

T: +32(0)80 28 09 96
E. catherine.hoffmann@ostbelgien.eu

Christiane SCHLECK

Leiding Algemeene dienst & Boekhouding

T: +32(0)80 28 20 92
E. christiane.schleck@ostbelgien.eu

Murron BONHOMME

Huis voor Toerisme Hoge Venen – Oostkantons

T: +32(0)80 33 02 50
E. murron.bonhomme@ostbelgien.eu

Nancy BOULANGER

Huis voor Toerisme Hoge Venen – Oostkantons

T: +32(0)80 33 02 50
E. nancy.boulanger@ostbelgien.eu