Ga naar de inhoud

Landschap rond Ovifat

Beschrijving

Aan de zuidwestelijke rand wordt het plateau van de Hoge Venen door diepe valleien doorsneden, waardoor het reliëf zeer oneffen is. De zeer steile hellingen konden niet door de landbouw worden geëxploiteerd en bleven dus bebost. Vanaf het einde van de 19e eeuw werd het oorspronkelijke loofbos vervangen door meer rendabele naaldboomplantages, die ook de natte en veenachtige gebieden van het venenplateau bedekken.
Onlangs zijn enkele naaldboompercelen in het Natura 2000-gebied gerooid en "herverzadigd", waarbij de loofbomen de gerooide gebieden spontaan weer hebben ingenomen. Natura 2000 is een netwerk van beschermde gebieden binnen de Europese Unie dat de biodiversiteit van soorten en habitats bevordert.
De dorpen die op de vlakten gebouwd zijn, vormen kleine open plekken midden in de bossen; vandaag zijn er vaak nog maar één of twee boeren over.

Galerij

Nuttige informatie

Landschap rond Ovifat
4790 Ovifat