Ga naar inhoud
shutterstock 223428538

Beleef de herfst

Begeleide paddenstoelenwandelingen

September en oktober zijn het hoofdseizoen voor champignonplukkers. Dan zijn er onder andere weidepaddenstoelen, eekhoorntjesbrood en cantharellenkiemen. De uitgestrekte bossen van de Oostkantons bieden de beste voorwaarden voor het plukken van de heerlijke bosvruchten. Omdat niet iedereen bekend is met de verschillende paddenstoelsoorten en om de planten en bosdieren te beschermen, raden wij aan om deel te nemen aan een van de vele georganiseerde paddenstoelwandelingen die in de Oostkanons worden aangeboden.

Observatie van de natuur

De oranje lijsterbessen pronken overal en de zwarte braambessen verleiden u om ervan te snoepen. Vele natuurliefhebbers willen heel graag paddenstoelen plukken. U kunt met de gespecialiseerde gidsen van het Natuurparkcentrum Botrange en het Natuurcentrum Huis Ternell een paddenstoelenwandeling maken. De natuurbeschermingsorganisatie AVES van de Oostkantons nodigt u in de herfst uit om een ornithologische wandeling te maken (ontdekken en bekijken van trekvogels).

U kunt hier ook heel wat kastelen, burchten, kapellen, kerken en musea bezichtigen. De herfst is, dankzij het mooie kleurenpalet en de rust, de ideale  periode om deze gebouwen te bezichtigen. De herfst is voor de vele natuurliefhebbers de mooiste tijd om met een warm hart en open ogen te wandelen en ontdekken!

 ostbelgien-wild-04-hirschkuh-c-gerhard-reuter-aves
 ostbelgien-wild-05-reh-c-gerhard-reuter-aves
 Ostbelgien Wild 03 Fuchs(c)Gerhard Reuter AVES

Jachtseizoen in de Oostkantons

Het jachtdomein van de Oostkantons is zo uitgestrekt als de beboste oppervlakte van de regio, dat betekent ongeveer 45.000 ha. De wilde fauna van de Oostkantons bestaat vooral uit herten, reeën en everzwijnen. De jacht wordt georganiseerd volgens zeer strenge regels, bepaald bij de wetgeving en de reglementen van de jachtraden. In tegenstelling tot wat men zou kunnen denken wordt de jacht niet enkel voor het plezier van de jagers toegelaten, maar wel meer voor het reguleren van het aantal dieren in het woud met betrekking tot de ecologische en economische functie van het woud.

Men moet weten dat een teveel aan wild belangrijke schade kan toebrengen aan de vernieuwing van de loofbomen en de bomen met economische waarde. Dat is de reden waarom men sedert zeer lang schietplannen heeft opgesteld die de quota’s voorschrijven van het aantal dieren die kunnen geschoten worden tijdens een jachtperiode, die voornamelijk loopt van 1 oktober tot 31 december (met enkele korte bijkomende perioden in de lente en in de zomer en wetende dat het everzwijn het ganse jaar mag worden geschoten. Deze schietplannen komen uit een telling van het vee gerealiseerd door de Administratie in de lente.

Bescherming van de natuur

In de Oostkantons zijn er ongeveer 500 personen die een toelating hebben om te jagen, hetzij omdat zij huurders zijn van een jachtrecht, hetzij omdat zij door hen worden uitgenodigd. De jagers zijn gegroepeerd in jachtraden, waarvan de essentiële doelstelling erin bestaat de jacht te organiseren in een geest van respect voor de elementaire regels van de in het wild levende dieren en de bescherming van de natuur en dit in nauwe samenwerking met de Administratie.

In tegenstelling tot wat men zou kunnen denken wordt de jacht niet enkel voor het plezier van de jagers toegelaten, maar wel meer voor het reguleren van het aantal dieren in het woud met betrekking tot de ecologische en economische functie van het woud. Men moet weten dat een teveel aan wild belangrijke schade kan toebrengen aan de vernieuwing van de loofbomen en de bomen met economische waarde. Dat is de reden waarom men sedert zeer lang schietplannen heeft opgesteld die de quota’s voorschrijven van het aantal dieren die kunnen geschoten worden tijdens een jachtperiode.

Het vlees van wild wordt door de fijnproevers en de smulpapen beschouwd als een gastronomische delicatesse. De verkoop van de geschoten dieren is streng gereglementeerd, om de herkomst ervan te garanderen en mag enkel gebeuren door de gespecialiseerde bedrijven.

Bronsttijd van het hert

 hirsch

De herfst (september-oktober) is dé periode voor de koning van het bos. De bronst is de paringsperiode van de herten die in centraal Europa vanaf midden september ongeveer drie weken duurt.  Bij de start van de bronstperiode bevinden er zich nog een aantal herten in de buurt van de roedel. Tijdens de bronsttijd wordt er hard gevochten voor de gunst van de hinde. Op die manier blijft alleen het sterkste hert over in de roedels, ook wel de “alfa hert” genoemd.

Het burlen van de “alfa hert” wordt menigmaal gehoord. Meestal in een serie van drie tot acht enkele roepen. Bij dit soort van roepen worden rivalen op voorkomen uitgestoten. De “hoogte” en de “kleur” van het roepen verschillen van dier tot dier.

Hoe de bronsttijd observeren?

De bronsttijd in de herfst is zeer indrukwekkend voor de toeschouwers. De bezoekers moeten zich in elk geval aan de opgelegde bosreglementen houden.

De edelherten in hun natuurlijke omgeving bekijken

Tips voor wandelaars en MTBikers

De jacht kan gebeuren met uitkijk of als drijfjacht. Dit gebeurt gedurende de ganse dag op een ruim grondgebied, dat voor de gelegenheid niet toegankelijk is voor wandelaars en afgebakend  wordt met een specifieke signalisatie. Het is van groot belang deze aanwijzingen te eerbiedigen want zich in het woud begeven tijdens deze dagen van drijfjacht, kan zeer gevaarlijk zijn. Deze komen echter gelukkig in de Oostkantons relatief weinig voor, worden op voorhand aangekondigd en de grondstroken voor drijfjacht zijn beperkt zodat zij voor het toerisme niet uitermate storend zijn.

Met de reputatie van prachtige wandelstreek willen de Oostkantons de wandelaars en mountainbikers geruststellen en hun aanwezigheid in herfst en winter volledig veiligstellen. Het jachtseizoen loopt voornamelijk van 21 september tot 31 december (met enkele korte bijkomende periodes in de lente en in de zomer en wetende dat het everzwijn het ganse jaar mag geschoten worden. Deze schietplannen komen uit een telling van het vee, gerealiseerd door de Administratie in de lente.

Voor de veiligheid van de bezoekers, moeten de jagers, met betrekking tot de drijfjachten op ree en rood wild, verbodsborden aanbrengen aan de ingang van de bossen en er de bevoegde administratie van het bosbeheer over inlichten, ten laatste een week voor de voorziene datum van de jacht. De jacht op everzwijnen moet nochtans dikwijls de dag zelf gepland worden. Voor zijn eigen veiligheid moet de wandelaar zeker rekening houden met de verbodsborden en andere paden gebruiken in geval van jacht. Normaal gezien zijn er maar weinig jachten  op zondagen of feestdagen.

Gezien de jacht met uitkijkpost de meest verspreide is in het oosten van België, zijn onze bossen tenslotte slechts een aantal  dagen gesloten voor de wandelaars. Ingevolge de wetgeving, heeft de jacht met uitkijkpost plaats op een zekere afstand van de wandelpaden. Hoe dan ook, moet men de afgebakende paden en boswegen nooit verlaten.

Jachtseizoen: Welke gebieden zijn gesloten?

Vanaf oktober start het jachtseizoen in de Oostkantons. Voor wandelaars en fietsers betekent dit dat sommige gebieden en routes op vastgestelde tijdstippen niet toegankelijk zijn. Ter ondersteuning van de routeplanning van vrijetijdsactiviteiten en om conflictsituaties te vermijden, heeft het Toeristisch Agentschap Oost-België haar wandelrouteplanner GO Ostbelgien uitgerust met een actuele waarschuwingstip.

> Meer informatie over het wegenmanagement

Contactadressen

Bosbeheren in de Oostkantons:
Directie Malmedy Tel.: 080/ 79.90.41 of -42-44-45 
Bosbeheer Büllingen Tel.: 080/ 29 25 30
Bosbeheer Elsenborn Tel.: 080/ 41 01 71
Bosbeheer Malmedy Tel.: 080/ 79 90 40 Service de garde (week-end) - GSM: 0477/823.001
Bosbeheer St. Vith Tel.: 080 / 280851
Bosbeheer Eupen Tel.: 087/ 859020