Jachtperiode: betere informatie door het wegenmanagement op de GO-routeplanner

Gepubliceerd op 24.09.2018

Toeristisch agentschap

Vanaf 1 oktober start het jachtseizoen in de Oostkantons. Voor wandelaars en fietsers betekent dit dat sommige gebieden en routes op vastgestelde tijdstippen niet toegankelijk zijn. Ter ondersteuning van de routeplanning van vrijetijdsactiviteiten en om conflictsituaties te vermijden, heeft het Toeristisch Agentschap Oost-België haar online routeplanner “GO Ostbelgien“ http://go.ostbelgien.eu uitgerust met een actuele waarschuwingstip.

Het gebruik van de nieuwe functie is heel eenvoudig: met een klik op de knop “plan uw tocht” wordt een datum ingegeven waarop uw activiteit plaatsvindt. Het wegenmanagement toont dan op de kaart of en waar er een speciale gebeurtenis is, zoals bijvoorbeeld een jacht, en of er dan een versperring is of een natuurfenomeen plaatsvindt.

De gebeurtenissen zijn met kleuren aangeduid op de kaart en met een klik op de betreffende zone ziet men onmiddellijk of en welke gebeurtenis er zich op dat moment afspeelt. Op die manier kan een wandeling of een fietstocht perfect voorbereid worden en kunnen de versperde gebieden vermeden worden. „Met het nieuwe wegenmanagement hebben de we mogelijkheid, alle informatie punctueel en zelfs overal in de wandelrouteplanner te integreren. Voor de gebruiker is dit een duidelijk pluspunt aan informatie, die hij voor de planning van zijn tocht nodig heeft”, zei projectleider Dany Heck van het Toeristisch Agentschap Oost-België.

Opgelet: alle beschikbare jachtgebieden en jachttijden worden door het Toeristisch Agentschap Oost-België in samenwerking met de bevoegde boswachters geregistreerd en gecodeerd. Momenteel zijn een aantal drijfjachtzones nog niet digitaal geregistreerd. Deze gebieden zullen in het systeem als “niet geregistreerde zone” aangeduid worden. De betreffende informatie rond de klopjachten in deze gebieden dient dan, volgens gewoonte, bij de bevoegde boswachter aangevraagd te worden. Volg in ieder geval altijd de toepasselijke waarschuwingen (bewegwijzering) ter plaatse!

Markering van de versperde gebieden

Als bepaalde bos- of veldgebieden op basis van jacht, droogte of de broed bij vogels afgesloten worden voor toeristisch gebruik, dan worden de wandel- en fietspaden van het knooppuntensysteem automatisch geblokkeerd voor dit gebied. De wandelaar of fietser kan een alternatieve route op een andere plek in het wegennet kiezen. Dit heeft enerzijds als voordeel dat de natuur beschermd wordt en anderzijds dat de wandelaar of fietser geen rekening moet houden met onnodige reizen.


Opmerking: In de boskantoren van Malmedy, Eupen en Elsenborn vinden er geen klopjachten plaats gedurende het weekend en op feestdagen.De module “Wegenmanagement” werd gerealiseerd met de ondersteuning van het toeristisch LAG leader-project „100 dorpen-1 toekomst”, die het Toeristisch Agentschap Oost-België thans als projectauteur uitvoert.


De nieuwe module is eenvoudig te gebruiken en biedt een overzicht over de aktuele situatie.