Ga naar de inhoud

Voormalige melkerij

Beschrijving

In 1932 werd in Bütgenbach, net als in vele andere dorpen, een zuivelcoöperatie opgericht. In het begin leverden slechts 32 landbouwers er hun melk, maar het aantal leden groeide snel. De melk werd met paard en kar opgehaald in de omliggende dorpen.
De tweede wereldoorlog dwong de zaak tot stilstand. Vanaf 1947 volgde de moeilijke periode van wederopbouw. In de daaropvolgende jaren waren verschillende uitbreidingen en moderniseringen nodig, omdat de boter- en melkhandel floreerde. De aankoop van twee tankwagens om de melk op te halen in 1972 is hiervan het bewijs.
Als gevolg van de gunstige economische ontwikkeling is het aantal voltijdse landbouwers vanaf 1970 gedaald, omdat steeds meer mensen werk zochten op de arbeidsmarkt. Het einde van de boerenstiel werd gevolgd door het einde van de melkerij. In 1980 werd de melkerij van Bütgenbach overgenomen door de zuivelfabriek van Büllingen.
De gemeente kocht de gebouwen en huisvestte er haar bouwwerf en de gemeentepolitie. Nadat de werf naar Weywertz was verhuisd, verkocht de gemeente het gebouw in 2007 aan particulieren die het voor commerciële doeleinden gebruiken.

Galerij

Nuttige informatie

Voormalige melkerij
Hofstraße 2
4750 Bütgenbach