Tentoonstelling: "grenzüberschreitung.transfrontalier.grensoverschrijding" - Oostkantons Ga naar inhoud
Expo Transfrontalier 2 (c) MVM

Tentoonstelling: "grenzüberschreitung.transfrontalier.grensoverschrijding"

Tentoonstelling: "grenzüberschreitung.transfrontalier.grensoverschrijding"

19 euregionale kunstenaars van de vereniging "dreieck. triangle. driehoek" hebben de geschiedenis van het museum en de locatie intensief bestudeerd en hun indrukken vertaald in kunstwerken.

Datum en tijd

17.08.2023 - 21.01.2024
Van 10:00 tot 17:00

Plaats

Museum Vieille Montagne
Lütticherstr. 278
4720 Kelmis

T. +32 (0)87 65 75 04 E. mvm@kelmis.be S. www.mvm-kelmis.be

Er zullen meer dan 35 kunstwerken gemaakt van verschillende materialen en technieken te zien zijn, net zo divers als de kunstenaars en de thema's van het museum. De tijdelijke tentoonstelling is ook in ruimtelijke zin een grensoverschrijding, omdat ze niet alleen in de speciale tentoonstellingsruimte te zien zal zijn, maar in alle delen van de permanente tentoonstelling. De werken gaan zo een interactie aan met de geschiedenis van de locatie en de objecten in de permanente tentoonstelling.

Het uitwisselingsproces tussen geschiedenis en kunst wordt aangevuld met een begeleidend programma waarin de kunstenaars zelf de bezoekers door de tentoonstelling leiden. Daarnaast zal er een integratief-creatief aanbod zijn voor vrouwen uit Kelmis in samenwerking met de OMCV Kelmis en het Kreativ Atelier Kelmis.

Kunstenaars:

Layali Alawad. Beatrix von Bock. Gertrude Kraft. Ida Kemp. Gabriele Maria Corsten. Dorine Hulshof. Uta Göbel-Groß. GiK Gisela Klaßen. Ans Repkes. Maynie Malan. Mia Meijers. Kirsten Müller-Lehnen. Guusje van Noorden. TARA Tanja Rauschtenberger. Monika Petschnigg. Susanna Soro-Weigand . Mirjana Stein-Arsic. Christel Wermuth. Anita Werner.

Over dreieck.triangle.driehoek

De naam " dreieck.triangle.driehoek: heeft een symbolische betekenis - en zoals de triangel in een orkest de taak heeft om highlights toe te voegen aan de orkest klankkleur (Wikipedia) zo hebben deze vrouwelijke kunstenaars de kunst in de Euregio verrijkt en prachtige projecten gerea- liseerd. Grensoverschrijdend, internationaal, altijd actueel en fascinerend, prikkelend en kritisch. In de afgelopen 20 jaar is er op die manier een kunst- netwerk ont- staan, dat bestaat uit sterke vrouwen, die succesvol en moedig vooruit kijken en doorgaan.

De betrokken en persoonlijke inzet, de vele samenwerkingsprojekten en talloze tentoonstellingen laten zien hoe toekomstgericht en succesvol het idee "driehoek-triangle-driehoek" voor de kunstenaressen was en is."