Ga naar de inhoud
Hohes Venn Baraque Michel 06(c)eastbelgium.com

De mooiste wandelingen door de Hoge Venen

De Hoge Venen zijn ongetwijfeld één van de meest ongerepte stukjes natuur van de Ardennen en de Eifel. Het is een van de laatste hoogveen in Europa en ligt tussen Malmedy, Eupen, Roetgen en Monschau. Het is heerlijk wandelen in dit mysterieuze hoog gelegen gebied, met veel waterlopen. Hier vindt u de mooiste wandelingen door de Hoge Venen.

Wandelen in de Hoge Venen

Wandelen is enkel toegestaan op de paden.  De open veengebieden zijn doorgaans zacht glooiend zonder steile hellingen.
In de bossen eromheen vind je diep ingesneden beekvalleien en droogdalen met een flinke hellingsgraad. Sommige bredere plankenpaden in de open veengebieden zijn geschikt voor rolstoelen en voor kinderwagens met grote wielen.

De beboste zones van de Hoge Venen omvatten vele honderden kilometers verharde en semi-verharde, verkeersvrije bosexploitatiewegen; die vormen niet alleen een paradijs voor fietsers, ook rolstoelen en kinderwagens kunnen er terecht. Naarmate je verder van de parkings, onthaalcentra en bosexploitatiewegen verwijderd raakt, worden de paden doorgaans smaller, natter en ruwer, met veel rotsen en boomwortels.


 

Plezierwandelingen in de Hoge Venen
 


 

Toegang tot de Hoge Venen voor wandelaars 

Het natuurreservaat is opgedeeld in drie delen:

B-zones: C-zones:  D-zones: 
Alleen betreden op de aangeduide wegen en met respect van strikte regels (rekening houden met markeringen)  Alleen voor personen met een bevoegde natuurgids.

Streng verboden toegang.


De toegang kan door toedoen van het weer (brandgevaar) of andere omstandigheden beperkt worden. 


Tijdelijke beperking voor het wandelen

Rode vlag - brandgevaar
Na lange droge periodes, vooral in de maanden maart tot mei, wordt er aan de toegangen van de Hoge Venen regelmatig de rode vlag gehesen. Tegelijkertijd worden de toegangen tot de houden paden, die dwars door de Hoge Venen leiden, door barrières versperd.

Het betreden van de afgesloten gebieden is ten strengste verboden! Dit is in de eerste plaats om brandgevaar te vermijden, want de bovenste laag van het veen droogt relatief snel uit en daardoor bestaat het gevaar dat grote gebieden van het beschermd natuurgebied in vlammen opgaan. Zelfs een weggeworpen sigaret die niet volledig gedoofd is, kan tot een brandhaard leiden die, indien niet tijdig opgemerkt – heel snel kan uitbreiden. De slechte toegang tot de venen bemoeilijkt mogelijke bluswerken.

Bovendien, in geval van  algemeen verbod om reden van brandgevaar, zijn alle wandelwegen van het Natuurreservaat verboden, BEHALVE:

  • het didactische pad van de “Poleûr tussen Baraque Michel en Mont-Rigi en het didactische pad van Neûr Lowé”.
  • de weg rond de „Fagne Wallonne“, vanaf het platform Botrange tot de “Haie de Souck”;
  • de verlenging van de Voie Adam in de richting “Chemin de Bêleu”;
  • het pad van de «Vecquée».
  • De brede boswegen die rond het afgesloten gebied liggen.

Er zijn in de genoemde periode voldoende andere mogelijkheden om de omgeving van de Hoge Venen te ontdekken.


Ter bescherming van de broedvogels

Om de broedvogels (bv. de korhoen) een maximum van rust te garanderen, heeft het bosbeheer beslist de toegang tot de volgende zones te verbieden:

> de wandelwegen (Zone B) 33 en 35 lopend van Baraque Michel naar "Bouquet Bastin"
> Zone B van de wandelweg die "Steinley" van noord naar zuid doorkruist en de weg die loopt langs de noord – noordwest rand (Hahnestreck)
> Zone B van de wandelweg die "Kutenhart" doorkruist tussen "Reinartzhof" en "Gethevaerde"
> Zone C van "la Fagne Wallonne en la Fagne des Deux Séries"
> Zone C van la "Fagne de Cléfaye" en de rand ervan

> de wandelpaden 4 en 5 in de "Fagne Wallonne (Drelo)"
> de wandelwegen 19 en 21 van de «Fagne des Deux Séries (Brochepierre)".

 


 

Geleide wandelingen

De natuurcentra en informatiebalies bieden geleide wandelingen van een halve of een hele dag aan met een opgeleide en gediplomeerde natuurgids in het Duits, Frans, Nederlands en Engels. Dit aanbod richt zich zowel tot groepen als tot individuele personen. C-Zones zijn alleen toegankelijk met een erkende natuurgids. Meer info:

Natuurparkcentrum Botrange 

Natuurcentrum Haus Ternell 

Tourist Info Signal de Botrange 

T +32 80 44 03 00
info@botrange.be
www.botrange.be
T +32 87 55 23 13
info@ternell.be
www.ternell.be
T +32 80 44 73 00
tourisme@waimes.be


De twee natuurcentra, talrijke natuurverenigingen en wandelclubs bieden re­gelmatig uitgestippelde, geleide themawandelingen door de Hoge Venen aan (soms te betalen), waaraan iedereen deelnemen kan. 


Wandelen voor mindervaliden in de Hoge Venen 

Door de ondergrond (venen en moeraslandschappen) zijn slechts enkele wandelroutes geschikt voor mindervaliden. Het Poleur-Venn-pad ((Mont-Rigi) is probleemloos geschikt voor mindervaliden.

Wandelingen voor mindervaliden:
 


Wandelen met honden

Honden zijn niet toegelaten in het natuurreservaat, er zijn wel een aantal paden waar honden aan de leiband toegelaten zijn.

Op volgende wandelingen zijn honden aan de leiband toegelaten:


 

Over plankenbrugjes door sprookjesland

Indrukwekkende veenmosbulten, heideachtige vegetaties, vennetjes en kletsnatte broekbossen

Wandelen is in de Hoge Venen alleen toegestaan op de paden. In de meest natte delen zou je toch al niet buiten de plankenpaden kunnen wandelen. Ze lopen door een zompig moeras waaruit pollen van pijpenstrootje omhoogsteken; vanop enige afstand lijken die een mooi grastapijt te vormen, maar tussen de bulten van pijpenstro lopen diepe, modderige slenken waarin je al snel een enkel verzwikt. Zo’n slenken-bultenmoeras is in de praktijk haast ontoegankelijk.

Avontuurlijke vlonderpaden en brugjes loodsen je door een lappendeken van indrukwekkende veenmosbulten, heideachtige vegetaties, vennetjes en kletsnatte broekbossen. Je wandelt onder knoestige berken en wilgen door, waarop talloze soorten mossen en korstmossen groeien, om even verderop weer te genieten van een panoramisch uitzicht over een haast onbegroeide, golvende veenvlakte.

Leerpaden in de Hoge Venen
 


Botrange | Natuurparkcentrum


Baraque Michel | Parking

  • Trois Bornes (5 km), archeologisch-historisch pad

Mont Rigi | Wetenschappelijk station van de Hoge Venen


Eupen - Ternell | Natuurcentrum Ternell

  • Geo-Pfad (30 km) geologisch voetpad (alleen in het Duits)
  • Brackvenn (4 km)

+ Alle natuurleerpaden

 


 

Winterwandelingen in de Hoge Venen


Wanneer langlauf mogelijk wordt houden de beoefenaars er niet van dat de wandelaars gaan stappen in de vers getrokken sporen. Vandaar dat verschillende paden in de Hoge Venen speciaal werden bebakend voor de winter. De beste toegangspunten zijn het Natuurparkcentrum en het Signaal van Botrange, Mont-Rigi of de Baraque Michel.

Twee paden zijn zelfs toegankelijk voor honden aan de leiband:  Baraque Michel & Centre Nature - Signal de Botrange. 

De cafés/restaurants op de diverse toegangspunten zullen u met genoegen ontvangen. Ruime gratis parkings zijn te uwer beschikking.


 

Publicaties
 

Brochure arrangementen "Wandelen zonder bagage"

Brochure plezierwandelingen 

Vouwkaart
Hoge Venen 

 

Dankzij het nieuwe formaat en de kaart heeft men een snel en juist overzicht van de unieke tochtetappes en het volledige wandelaanbod van de lange afstandswandelingen door de Oostkantons. 

De populairste plezierwandelingen van de Oostkantons samengevat in een compacte uitgave. 

Wat maakt het natuurgebied Hoge Venen zo uniek en waarom is het een habitat voor zeldzame dier- en plantensoorten?
De nieuwe vouwkaart Hoge Venen geeft uitgebreide informatie over de fauna en flora van dit unieke natuurgebied en vat de belangrijkste regels en tips voor wandelaars en bezoekers samen.
 
> downloaden > downloaden > downloaden