Concert annuel chœur de femmes " Chora-Bella " - Oostkantons Ga naar inhoud
Chora-Bella (c) Chora Bella

Concert annuel chœur de femmes " Chora-Bella "

Concert annuel chœur de femmes " Chora-Bella "

Het vrouwenkoor "Chora-Bella" presenteert haar jaarlijkse concert.

Datum en tijd

01.06.2024
Vanaf 20:00

Plaats

Parochiekerk Weywertz
Wallbrückstraße
4750 Weywertz

T. +32 (0)80 44 63 78 E. fernand.lejoly59@gmail.com