Ga naar de inhoud
Hohes Venn rote Fahne 02(c)Maison du Parc

Infos voor wandelaars Hoge Venen

Stevige wandelschoenen of laarzen zijn een must. Wandelen is enkel toegestaan op de paden. Toegang verboden in de C- en D-zones en overal waar de rode vlag is gehesen (brand- of ander gevaar). 


Infos randonnées - Période de couvaison et danger d‘incendie

Rode flag

De zones in de Hoge Venen die zijn aangeduid met een C zijn enkel toegankelijk onder begeleiding. De D-zones zijn zelfs volstrekt verboden terrein. In voorjaar en zomer kan het hier ondanks het relatief koude klimaat tijdelijk toch heet en droog zijn. Het alom aanwezige pijpenstrootje heeft dan nog geen verse groene grassprieten gevormd; de dorre sprieten van het vorige jaar hebben slechts één vonkje nodig om een zware veenbrand te ontketenen.

Je zou denken dat het vuur in zo’n natte omgeving weinig kanten op kan, maar niets is minder waar! Veenbranden zijn vaak moeilijk te bestrijden omdat het vuur zich ondergronds in de turflaag smeulend voortzet. De voorbije eeuwen werden de Hoge Venen talloze malen door vuur geteisterd. Soms bleven branden maandenlang verder smeulen tot in de winter, waarbij metersdikke veenlagen – turf is brandstof – werden opgebrand. De laatste grote veenbrand dateert van 25 april 2011, toen samen met heel wat veen en bomen ook alle plankenpaden in het centrale grote veengebied in de as werden gelegd. Maar geen nood, met gepast natuurbeheer zal het veen zich op termijn wel herstellen.

Bij brandgevaar worden alle veengebieden meteen gesloten en worden rode vlaggen gehesen aan alle toegangen. Dan is alleen de Fagne de la Poleûr, tussen Baraque Michel en Mont Rigi, nog toegankelijk, en daarnaast ook de Vecquée en de bovenrand van de Fagne Wallonne, rondom het kijkplatform bij Botrange. Een streep door de rekening van veel wandelaars, maar een noodzakelijke maatregel opdat we nog lang van de venen zouden kunnen genieten…


Belangrijke opmerking voor wandelaars

Alle afsluitingen zijn ook altijd in onze wandelrouteplaner te vinden!


Algemene voorzorgsmaatregelen

Voor het behoud van de zeldzame fauna en flora gelden er bijzondere voorzorgsmaatregelen in de verschillende zones:

 • In de B-zones (op de houten planken) zijn honden niet toegelaten (ook niet aan de leiband), skiën, paardrijden en fietsen, het plukken van planten, bessen en paddenstoelen is verboden. Het is verplicht om op de gemarkeerde paden te blijven.
 • De C-zones mogen alleen onder begeleiding van een erkende C-zone wandelgids betreden worden. Ook hier gelden dezelfde regels als in de B-zones!
 • De D-zones: hier is de toegang totaal verboden. 

In de beschermde gebieden en in de aangrenzende bosgebieden is roken, open vuur, wegwerpen van afval, kamperen en motorrijden verboden!


 

Tijdelijke beperking voor het wandelen

Rode vlag - brandgevaar

Na lange droge periodes, vooral in de maanden maart tot mei, wordt er aan de toegangen van de Hoge Venen regelmatig de rode vlag gehesen. Tegelijkertijd worden de toegangen tot de houden paden, die dwars door de Hoge Venen leiden, door barrières versperd.

Het betreden van de afgesloten gebieden is ten strengste verboden!

Dit is in de eerste plaats om brandgevaar te vermijden, want de bovenste laag van het veen droogt relatief snel uit en daardoor bestaat het gevaar dat grote gebieden van het beschermd natuurgebied in vlammen opgaan. Zelfs een weggeworpen sigaret die niet volledig gedoofd is, kan tot een brandhaard leiden die, indien niet tijdig opgemerkt – heel snel kan uitbreiden. De slechte toegang tot de venen bemoeilijkt mogelijke bluswerken.

Bovendien, in geval van  algemeen verbod om reden van brandgevaar, zijn alle wandelwegen van het Natuurreservaat verboden, BEHALVE:

 • het didactische pad van de “Poleûr tussen Baraque Michel en Mont-Rigi en het didactische pad van Neûr Lowé”.
 • de weg rond de „Fagne Wallonne“, vanaf het platform Botrange tot de “Haie de Souck”;
 • de verlenging van de Voie Adam in de richting “Chemin de Bêleu”;
 • het pad van de «Vecquée».
 • De brede boswegen die rond het afgesloten gebied liggen.


Er zijn in de genoemde periode voldoende andere mogelijkheden om de omgeving van de Hoge Venen te ontdekken.


 

Toegangsverbod voor bepaalde zones

Ter bescherming van de broedvogels

Om de broedvogels (bv. de korhoen) een maximum van rust te garanderen, heeft het bosbeheer beslist de toegang tot de volgende zones te verbieden:

Van midden maart tot midden juni :

 • de wandelwegen (Zone B) 33 en 35 lopend van Baraque Michel naar "Bouquet Bastin"
 • Zone B van de wandelweg die "Steinley" van noord naar zuid doorkruist en de weg die loopt langs de noord – noordwest rand (Hahnestreck)
 • Zone B van de wandelweg die "Kutenhart" doorkruist tussen "Reinartzhof" en "Gethevaerde"
 • Zone C van "la Fagne Wallonne en la Fagne des Deux Séries"
 • Zone C van la "Fagne de Cléfaye" en de rand ervan

Van midden juni tot eind juli:

de wandelpaden 4 en 5 in de "Fagne Wallonne (Drelo)" en de wandelwegen 19 en 21 van de «Fagne des Deux Séries (Brochepierre)".

Kaarten/toegangsverbod: http://www.hautesfagnes.be/accesmarsjuinde.htm