Malmedy - Oostkantons Ga naar inhoud
5cc7f405e65c7_malmedy-02-dehaze

Malmedy

Bekijk de kaart Bekijk de kaart
Terug

Malmedy

De rijkdom van het patrimonium van Malmedy

Malmedy - bloemenstad met een rijk cultureel erfgoed

De voorstelling van onderstaande sites en monumenten verklaart de historische context van het bestaan ervan en zal op die manier de zin van de monumenten, die ze zouden verliezen of verloren hebben in de loop van de jaren, opnieuw tot leven wekken.

Aandachtspunten

Bekijk de kaart
1

Panorama-bord Malmedy

Dit panoramabord bevindt zich op de "Place du Châtelet" nabij de kathedraal en maakt deel uit van de historische rondgang. Een luchtfoto van het stadscentrum en een stadsplattegrond maken het gemakkelijker om zich te oriënteren in de st

2
360° zicht

Malmundarium

Tijdens de Franse Revolutie kwam er een einde aan de godsdienstige functie van het klooster uit 648. Het werd erna onder meer gebruikt als gevangenis en atheneum. Vandaag is het Malmundarium het culturele en toeristische hart van Malmedy. Atelier van d

3
360° zicht

Kathedraal HH. Petrus, Paulus en Quirinus

De oorspronkelijke abdij werd tegen het einde van de 10de eeuw gebouwd. Het symbolische gebouw werd in 1689 door de troepen van Lodewijk XIV vernield. Na de Franse Revolutie werd het gebouw in 1776 opnieuw gebouwd volgens de plannen van de Luikse architect

4

Stadhuis

In 1901 bouwde papierproducent Jules Steinbach (1841-1904) een prachtig stadhuis voor Malmedy. De indrukwekkende inkomhal bestaat uit wit marmer met een zuilengang.

5

Villa Lang

In 1901 liet papierproducent Jules Steinbach voor zijn derde dochter Juliette de Villa Lang bouwen. Verschillende details in de versiering van dit huis zijn fascinerend: mascarons, fabelachtige dieren in smeedijzer, draken, vissen en een grote pelikaan, sym

6

Kruisweg

In de 17de eeuw werd de houten kruisweg op een van de steilste hellingen op de oude weg naar Cho?des gebouwd. In 1728 liet kapucijn Albert de Dinant ze vervangen door een groot kruis en een kapel. In 1873 werden de oude staties vervangen door de 14 staties

7

Puddingsteen

De Puddingsteen is een sedimentair gesteente, dat vermoedelijk voor 295 - 250 miljoen jaar ontstond en ontelbare afgeronde kiezelstenen bevat. Het is uniek in België en strekt zich uit over een lengte van 22 km en een breedte van 2,6 km.

8

Villa Steisel

De architect Fritz Maiter uit Malmedy ontwierp ook deze villa voor de papiermaker Jules Steinbach, net als het stadhuis en Villa Lang. De twee torens die het geheel beheersen geven het gebouw de instraling van een klein kasteel. Tot 1956 was het de zetel va

9
360° zicht

Huis Villers

Het Huis Villers, drie etages hoog, is zonder enige twijfel een van de mooiste huizen van het patrimonium van Malmedy. Het huis werd in 1724 gebouwd door leerlooiers Elisabeth en Joseph Dester die uit de gegoede klasse kwamen en heeft door de eeuwen heen ha

10

Muziekkiosk op de Place de Rome

Drie kiosken verfraaien pleinen van de stad Malmedy. Ze benadrukken dat muziek altijd een belangrijke rol speelde in de stad. Het bijzondere aan de kiosk op de place de Rome is de landelijke architectuur. In de cement wordt een gedeelte van de natuur gecre&

11

Huis Cavens

De industrieel Jean-Hubert Cavens en zijn echtgenote Marie-Elisabeth probeerden de levensomstandigheden van de bevolking te verbeteren. In 1935 financierden zij de bouw van het weeshuis dat tot 1958 open was en nu het Huis van de gezondheid (“Maison d

12

Outrelepont-brug

Verwijzingen naar de eerste brug van Malmedy zijn te vinden in teksten uit de 13de eeuw. De oudste versie, die vermoedelijk uit hout gemaakt was, verving een oude waadbare plaats. Vanaf 1619 werd de eerste stenen brug met zeven rondbogen gebouwd en door geb

13

Das älteste Haus Malmedys

In de Outrelepont-wijk aan de rechter oever van de Warche staat het oudste huis van Malmedy. Het huis dateert uit de XVIde eeuw en heeft de grote branden van 1587, 1689 en 1944 doorstaan. Het heeft zijn typische aspecten behouden, ondanks de oorlogen en ove

14

Verrijzeniskapel

De Verrijzeniskapel bevindt zich in een van de historische wijken van Malmedy. Ze werd gebouwd in 1755 op basis van de plannen van de architect Gaetano-Matteo Pizzoni, de architect van de Sint-Auban kathedraal in Namen. Dankzij de nieuwe kerk kon de bevolki

15

Voormalig Overheidsgebouw Baltia

Het imposante neoklassieke gebouw is een van de zeldzame overblijfselen van het Pruisisch bewind. Het werd gebouwd in 1914 en werd aanvankelijk gebruikt door de toenmalige Landrat (adviseur van het Land). Door het verdrag van Versailles moest Pruisen naast

16

Grétedarhal

Om zich tegen plunderaars en rondtrekkende bendes te beschermen, lieten de burgers van Malmedy in 1601 een stadswal bouwen met acht stadspoorten. Een ervan is de Grètèdarpoort – ook wel „porte de Livremont“ genoemd, die aan d

17

Ziekenkapel

De kleine kapel maakte deel uit van een huis voor melaatsen dat gebouwd werd in de 12de eeuw. Na een desastreuze pestepidemie met meer dan 200 slachtoffers werden er door de bevolking pelgrimstochten en processies gehouden.  In het jaar 1741 – in

18

Abdijhoeve Waty

De dijhoeve Waty is een van weinige leerlooierijen die bewaard gebleven is in Malmedy. Het vakwerkhuis is getuige van de toenmalige bloeiende industrie: de leerlooierij. De voormalige brasserie werd erna gebruikt als leerlooierij voor er in 1930 een gra

19

Kapel Heilige Helena

Het weeshuis van de Heilige Helena dateert van 1722 en was het werk van Renard David, oud-burgemeester, raadsman van de prinsabt en schepen van het gerechtshof. Hij bekommerde zich over het welzijn van oude vrouwen en maakte van twee huizen liefdadigheidsin

20

Kapucijnenkerk

De kerk herinnert aan de nederzetting van de kapucijnen die hier in 1623 de grondsteen legden. Naast hun spirituele missie was de Orde ook zeer toegewijd aan de strijd tegen lichamelijk lijden zoals de pest en andere epidemieën. De Franse Revolutie kon

Neem contact met ons op

Huis voor Toerisme Hoge Venen – Oostkantons vzw
Oostkantons
Place Albert Ier 29a
4960 Malmedy

T. +32 80 33 02 50
E. info@ostbelgien.eu
S. www.ostbelgien.eu