DVD - Renaturatie van heide- en veengronden op de Hoge Venen

  4,00 €

Overzicht

LIFE (het Financiële Instrument voor het Milieu) is een Europees financiering programma dat in 1992 werd gecreÎerd, met als doel de ontwikkeling en de uitvoering te ondersteunen van de Europese politiek, betreffende het milieu en de duurzame ontwikkeling. De programma's "Life-Natuur" wijden zich speciaal aan het behoud van de flora, van de fauna en van hun habitat. Deze programma's worden binnen het netwerk "Natura 2000" ontwikkeld, dat ten doel heeft de aansluiting tussen de natuurlijke habitat te herstellen op het gehele werelddeel.

De heide- en veengronden op de Hoge Venen spelen een zeer belangrijke rol op Europese schaal met betrekking tot handhaving van de biodiversiteit, van een zeldzame en bedreigde fauna en flora, het reguleren van de waterhuishouding en de landschapswaarde. Dit milieu is helaas het onderwerp geweest van belangrijke verslechteringen sinds de 17e eeuw :
exploitatie van de turf, drainage van de bodem, ongeschikte sparrenbeplanting, overheersing van de bodem door een
grassoort: het pijpenstrootje... Het LIFE - project "Hoge Venen" heeft voornamelijk tot doel de restauratie van deze heideen
veengronden.


Nederlandstalige versie - met beschernhoes
DVD Video 20' minuten -  realisatie Gerd Herren