Carnaval naar Waalse traditie: Cwarmê

De carnaval van Malmedy onderscheid zich van andere door specifieke en zeer oude tradities en gebruiken. Men komt niet enkel naar de Cwarmê om een prachtige stoet te zien. De Cwarmê is uniek in zijn genre.

Voor de bezoekers is het soms een beetje moeilijk te begrijpen. Elk traditionnelmasker her - innerd aan een moment uit de geschiedenisdoor zijn kostuum, de voorwerpen, de gebaren en zelfs bijzondere schreeuwen. Het gaat erom de mensen te doen lachen, plezier te maken en dit plezier te delen, dit alles samen met de bezoekers.

Opmerkelijk is het feit, dat alle activiteiten van de Cwarmê in een gemoedelijk Waals plaatsvinden ; een taal waarmee de Malmedyers zich verbonden voelen. De buitenstaanders moeten zich daar niet daarvan laten ontmoedigen om deel te nemen. Zij zullen het niet betreuren.

HET PROGRAMMA

"De Vette Donderdagen": 30.01., 06.02., 13.02. & 20.02.

Zaterdag 22/02
16:15 uur : Eerste carnavalstoet met 700
deelnemers (start : Place Albert 1er)

Zondag 23/02
13 uur : dans van de Haguète (Place Albert 1er)
14 uur : grote folkloristische stoet met 2500
deelnemers (start Place de Rome)
18:30 uur : grote finale dans (Place Albert 1er)

Maandag 24/02
14:00 en 16:30 uur : dag van de Rollenspelen : satirische
stukken in het waals met muziek op mobile tonelen

Dinsdag 25/02
19 uur : Het Verbranden van de Haguète (Place Albert 1er)

Praktische informatie

Datum & uur :
23.02.2020

Plaats :
Malmedy, centrum

T. +32 (0)80 22 76 64 / +32 (0)80 33 02 50

E. accueil@malmedy.be
H. www.malmedy.be